AQUA-LITY

Програма “Гърция – България 2014-2020”

Програмата „Гърция - България 2014 - 2020“

Програмата за сътрудничество „Гърция – България 2014-2020“ беше одобрена от Европейската комисия на 13.12.2016 г. с Решение C (2016) 8708.

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, от края на 90-те години на миналия век навлязоха в период на по-тясно сътрудничество благодарение на програмата INTERREG „Гърция – България”.

Основната идея, която стои зад „INTERREG“ е, че страните имат проблеми, които могат да бъдат разрешени по-добре ако работят заедно със съседите си, отколкото ако всяка от тях остава затворена в своите граници. По тази причина в нашата програма ние насърчаваме дейности, които приближават нашите народи. Човек трябва да гледа по-надалече от земята и реките, които споделяме, да продължи по пътищата, а след това към културата, храната и традициите. Във всеки случай това, което се случва от едната страна на границата, засяга и другата страна. Необходимостта от съвместни действия постепенно се превръща повече в нормално явление, отколкото в изключение.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
Програмата „Гърция - България 2014 - 2020“
ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Едно от често срещаните предизвикателства, които се срещат в трансграничния регион, е липсата на междурегионална стратегия за мониторинг и подобряване на качеството на водата.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Партньори

Изпълнението на проект “Aqua-lity” включва следната корпоративна схема:

• Водещ бенефициент – Община Ореокастро

• Бенефициент 2 – Община Димитровград

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
Партньори

Контакти

Водещ бенефициент (ВБ1)

Телефон:+302313304092
Email :dimarxos@oraiokastro.gr Уебсайт:http://www.oraiokastro.gr/
Адрес : ул. Комнинон 76, 57013 Ореокастро

 

 

Бенефициент по проекта 2 (БП2)

Телефон: 00359 391 68203
Email:obshtina@dimitrovgrad.bg                                              Уебсайт: www.dimitrovgrad.bg
Адрес: 6400 Димитровград, бул. „Г.С. Раковски“ 15

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the

countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.