Обучителен семинар

Обучителен семинар

Димитровград, 16 октомври 2019 г.

Бенефициент по проекта 2 – Община Димитровград – организира и проведе обучителен семинар с участието на служители на местните власти, експерти по управление на водите и консултанти от България и Гърция. Кметът на Димитровград г-н Иво Димов приветства участниците и подчерта очакваната роля на резултатите от проекта Aqua-lity за подобряване на управление на водите в общината и сътрудничеството с Община Ореокастро в тази област. Бяха направени презентации със следните теми: Законодателна рамка, Отговорни институции, Проблеми с качеството на водата в Димитровград и съответните мерки, Технологични възможности на инсталираното оборудване в избрани точки за мониторинг на качеството на водата и демонстрация на специализиран софтуер за достъп и управление на данни от мониторингови телеметрични станции. Всяка презентация беше последвана от дискусия и сесия с въпроси и отговори. В края на семинара участниците посетиха помпена станция Черноконево, където беше направена демонстрация на работата на една от петте наскоро монтирани в рамките на проекта телеметрични мниторингови станции

giorgos-sia_ia8j754w