Водещ бенефициент (ВБ) –Община Ореокастро

Водещ бенефициент (ВБ) –Община Ореокастро

•Продукт 1.1.1 Подготвителни дейности  
•Продукт 1.1.2 Управление на проекта, координация и първо ниво на контрол  1st progress report 2nd progress report 3rd progress report 4th progress report 5th progress report
•Продукт 1.1.3 Срещи по проекта  1st Meeting 2nd Meeting
•Продукт 2.1.1 План за комуникация  See PDF
•Продукт 2.1.2 Уебсайт на проекта 
•Продукт 2.1.3 Международна закриваща конференция  See PDF
•Продукт 2.1.4 Материали за публичност  See PDF
•Продукт 2.1.5 Съобщения за пресата  See PDF
•Продукт 3.1.1 Подобряване на системата за питейни води See PDF
•Продукт 4.1.1 Изследване на зоните с екологичен натиск  See PDF
•Продукт 4.1.2 Пилотно действие на системата   Certificate-28424, Certificate-28424-2,
Certificate-28605, Certificate-28605-2,
Certificate-28787, Certificate-28787-2
•Продукт 4.1.3 Оценка на проекта See PDF
•Продукт 4.1.4 Трансгранична мониторингова система за качеството на водата
” Deliverable 4.1.4 is dedicated to the creation of a Cross border water quality monitoring system. The development of the cross-border platform named Aquality, is addressed to water management bodies in the CB area. The purpose of this platform is to be used as an auxiliary tool for decision-making on water quality policies and methods ”   See Platform

Font Resize