Водещ бенефициент (ВБ) –Община Ореокастро

Водещ бенефициент (ВБ) –Община Ореокастро

•Продукт 1.1.1 Подготвителни дейности  
•Продукт 1.1.2 Управление на проекта, координация и първо ниво на контрол  1st progress report 2nd progress report 3rd progress report 4th progress report 5th progress report
•Продукт 1.1.3 Срещи по проекта 
•Продукт 2.1.1 План за комуникация  See PDF
•Продукт 2.1.2 Уебсайт на проекта 
•Продукт 2.1.3 Международна закриваща конференция 
•Продукт 2.1.4 Материали за публичност 
•Продукт 2.1.5 Съобщения за пресата 
•Продукт 3.1.1 Подобряване на системата за питейни води
•Продукт 4.1.1 Изследване на зоните с екологичен натиск  See PDF
•Продукт 4.1.2 Пилотно действие на системата  
•Продукт 4.1.3 Оценка на проекта
•Продукт 4.1.4 Трансгранична мониторингова система за качеството на водата   See Platform

Font Resize