Водещ бенефициент (ВБ) –Община Ореокастро

Водещ бенефициент (ВБ) –Община Ореокастро

Продукт 1.1.1 Подготвителни дейности  
Продукт 1.1.2 Управление на проекта, координация и първо ниво на контрол 
                      1st progress report 2nd progress report 3rd progress report 4th progress report 5th progress report

Продукт 1.1.3 Срещи по проекта  1st Meeting 2nd Meeting
Продукт 2.1.1 План за комуникация  See PDF
Продукт 2.1.2 Уебсайт на проекта 
Продукт 2.1.3 Международна закриваща конференция  See PDF
Продукт 2.1.4 Материали за публичност  See PDF
Продукт 2.1.5 Съобщения за пресата  See PDF
Продукт 3.1.1 Подобряване на системата за питейни води See PDF
•Продукт 4.1.1 Изследване на зоните с екологичен натиск  See PDF
Продукт 4.1.2 Пилотно действие на системата  
                    Certificate-28424, Certificate-28424-2,  Certificate-28605, Certificate-28605-2,   Certificate-28787, Certificate-28787-2

Продукт 4.1.3 Оценка на проекта See PDF
•Продукт 4.1.4 Трансгранична мониторингова система за качеството на водата See PDF

Посетете страницата на системата за мониторинг