Бенефициент по проекта 2 – Община Димитровград

Бенефициент по проекта 2 – Община Димитровград

       •Продукт 1.2.1 Подготвителни дейности   
       •Продукт 1.2.2 Управление на проекта и координация 
       •Продукт 1.2.3 Срещи по проекта 
       •Продукт 2.2.1 План за комуникация 
       •Продукт 2.2.2 Конференция 
       •Продукт 2.2.3 Материали за публичност 
       •Продукт 2.2.4 Съобщения за пресата 
       •Продукт 2.2.5 Уебсайт на проекта 
       •Продукт 3.2.1 Пдготвително проучване на местата с екологичен натиск  see PDF
       •Продукт 3.2.2 Оборудване и проучване анализ на процеса  see PDF
       •Продукт 3.2.3 Доставка на оборудване  
       •Продукт 3.2.4 Пилотно действие  see PDF see PDF
       •Продукт 4.2.1 Изследване за оценка  see PDF
       •Продукт 4.2.2 Наръчник за оптичално управление на качеството на водата  see PDF
       •Продукт 4.2.3 Обучителен семинар

Font Resize