ΝΕΑ

ΝΕΑ

Training Seminar
Dimitrovgrad, 16 October 2019 Project Beneficiary 2 – the Municipality of Dimitrovgrad – organised and hosted a training seminar with
Read more.
2nd meeting
2η συνάντηση στο Δήμο Dimitrovgrad :
Read more.
1st kick off
KICK-OFF MEETING: Φωτογραφικό υλικό:
Read more.
Font Resize