ΝΕΑ

ΝΕΑ

Dimitrovgrad, 16 October 2019 Project Beneficiary 2 – the Municipality of Dimitrovgrad – organised and hosted a training seminar with
2η συνάντηση στο Δήμο Dimitrovgrad :
KICK-OFF MEETING: Φωτογραφικό υλικό: