Επικεφαλής Εταίρος -Δήμος Ωραιοκάστρου

Επικεφαλής Εταίρος -Δήμος Ωραιοκάστρου

                    •Παραδοτέο 1.1.1 Προετοιμασία δραστηριοτήτων
                    •Παραδοτέο 1.1.2 Διαχείριση και συντονισμός του έργου  και πρωτοβάθμιος έλεγχος 1st progress report 2nd progress report 3rd progress report 4th progress report 5th progress report
                    •Παραδοτέο 1.1.3 Συνεδριάσεις έργου 1st Meeting 2nd Meeting
                    •Παραδοτέο 2.1.1 Σχέδιο επικοινωνίας Δείτε PDF
                    •Παραδοτέο 2.1.2 Ιστοσελίδα του έργου
                    •Παραδοτέο 2.1.3 Διεθνές συνέδριο κλεισίματος Δείτε PDF
                    •Παραδοτέο 2.1.4 Υλικό δημοσιότητας Δείτε PDF
                    •Παραδοτέο 2.1.5 Δελτία τύπου  Δείτε PDF
                    •Παραδοτέο 3.1.1 Βελτιστοποίηση συστήματος πόσιμου νερού Δείτε PDF
                    •Παραδοτέο 4.1.1 Έκθεση σημείων αυξημένης περιβαλλοντικής πίεσης  Δείτε PDF
                    •Παραδοτέο 4.1.2 Πιλοτική λειτουργία συστήματος ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-28424, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-28424-2,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-28605, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-28605-2,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-28787, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-28787-2
                    •Παραδοτέο 4.1.3 Αξιολόγιση έργου”C11C” Δείτε PDF
•Παραδοτέο 4.1.4 Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων στη διασυνοριακή περιοχή
” Deliverable 4.1.4 is dedicated to the creation of a Cross border water quality monitoring system. The development of the cross-border platform named Aquality, is addressed to water management bodies in the CB area. The purpose of this platform is to be used as an auxiliary tool for decision-making on water quality policies and methods ” Δείτε τη σελίδα

Font Resize