Επικεφαλής Εταίρος -Δήμος Ωραιοκάστρου

Επικεφαλής Εταίρος -Δήμος Ωραιοκάστρου

                    •Παραδοτέο 1.1.1 Προετοιμασία δραστηριοτήτων
                    •Παραδοτέο 1.1.2 Διαχείριση και συντονισμός του έργου  και πρωτοβάθμιος έλεγχος 1st progress report 2nd progress report 3rd progress report
4th progress report 5th progress report
                    •Παραδοτέο 1.1.3 Συνεδριάσεις έργου
                    •Παραδοτέο 2.1.1 Σχέδιο επικοινωνίας Δείτε PDF
                    •Παραδοτέο 2.1.2 Ιστοσελίδα του έργου
                    •Παραδοτέο 2.1.3 Διεθνές συνέδριο κλεισίματος
                    •Παραδοτέο 2.1.4 Υλικό δημοσιότητας Δείτε PDF
                    •Παραδοτέο 2.1.5 Δελτία τύπου 
                    •Παραδοτέο 3.1.1 Βελτιστοποίηση συστήματος πόσιμου νερού
                    •Παραδοτέο 4.1.1 Έκθεση σημείων αυξημένης περιβαλλοντικής πίεσης  Δείτε PDF
                    •Παραδοτέο 4.1.2 Πιλοτική λειτουργία συστήματος 
                    •Παραδοτέο 4.1.3 Αξιολόγιση έργου”C11C”
•Παραδοτέο 4.1.4 Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων στη διασυνοριακή περιοχή Δείτε τη σελίδα

Font Resize